Thẻ: nghĩa

Nghĩa của từ mà tiếng Lào ep2-ໝ່າ ໃນ​ພາ​ສາ​ລາວ|tiếng Lào tiếng Việt

Nghĩa của từ mà tiếng Lào ep2-ໝ່າ ໃນ​ພາ​ສາ​ລາວ|tiếng Lào tiếng […]

Xem thêm

Nghĩa của từ thậm chí tiếng Lào-ຂະໜາດ ຊ້ຳບໍ່ໜຳ ພາສາຫວຽດ|tienglaotiengviet

Nghĩa của từ thậm chí tiếng Lào-ຂະໜາດ ຊ້ຳບໍ່ໜຳ ພາສາຫວຽດ|tienglaotiengviet | […]

Xem thêm

Từ trái nghĩa tiếng Lào ep1-ສັບກົງກັນຂ້າມພາສາລາວ|tieng lao tieng viet

Từ trái nghĩa tiếng Lào ep1-ສັບກົງກັນຂ້າມພາສາລາວ|tieng lao tieng viet | […]

Xem thêm
Theme này Mượn từ Anh Tòng của LarTheme
Site Map Site Map