vẽ gì khi không biết vẽ gì? 5 ý tưởng để vẽ 🤔 | Kiquy Pham

vẽ gì khi không biết vẽ gì? 5 ý tưởng để vẽ 🤔 | Kiquy Pham | Tilado.edu.vn

Bạn đang xem bài viết về vẽ gì khi không biết vẽ gì? 5 ý tưởng để vẽ 🤔 | Kiquy Pham .

Nếu thấy hay về bài viết vẽ gì khi không biết vẽ gì? 5 ý tưởng để vẽ 🤔 | Kiquy Pham, hãy like và share giúp team có động lực phát triển tốt hơn bạn nha !!

Nếu thấy vẽ gì khi không biết vẽ gì? 5 ý tưởng để vẽ 🤔 | Kiquy Pham chưa hay, hãy comment ý kiến của bạn giúp team nha !!☁︎ Mọi người tham khảo những họa cụ được dùng trong video ở link bên dưới nha
– Sổ vẽ màu nước travel book 300gsm 👉
– Chì màu Faber Castell 👉
– Bút kim Uni Pin 👉
– Cọ Happy đầu tròn số 10 👉

★ Quyển sổ mà mình dùng được review trong video này nha 👉

☆ Hãy nhấn nút ĐĂNG KÝ kênh ở đây 👉
Và mở chế độ thông báo để xem nhiều video kế tiếp nha.

☆ Please LIKE & SUBSCRIBE 👉 if you like the video and turn on Channel notifications to watch more videos.
…………………………………………………….

❤︎ FOLLOW ME
Instagram ➤ @kiquy
Facebook ➤ my name is kiquy

✉︎ LH CÔNG VIỆC – BUSINESS INQUIRIES
→ kiquypham111@gmail.com

#kiquypham

source: https://tilado.edu.vn/

Xem thêm Cách Vẽ Tranh ở : https://tilado.edu.vn/hoc/ve-tranh/

Categories: book, Chưa phân loại, Học, Ngoại Ngữ, Suy Ngẫm, Tiếng Anh, Tiếng Lào, Tiếng Thái, Truyện, Truyện Cổ Tích, Truyện Cười, Vẽ Tranh,
Tags: 123quot, 22TIẾT, 23BÀI, 33m, 3chaistranning, 5Gຮຽນພາສາຫວຽດຟາກກດຕດຕາມແນ, 6Nguyên, 7Nguyên, ẩm, amp, ăn, Anh, ANTG, áo, áp, app, Bài, bạn, bằng, Bât, Bảy, bẻAnnie, Bên, , Bịch, Biện, biết, , bóc, BỤI, Bun, buôn, các, Cách, cái, Cảm, CAMPUCHIA, cần, càng, cảnh, cao, cấp, câu, câulive, cày, chả, Chăm, Chăn, Channel, chào, Châu, chay, chỉ, Chiến, chính, cho, Chơi, chủ, chuẩn, chúc, chuối, chương, chuyển, , côgáiLào, con, công, cover, Covid19, , của, cụm, cùng, cuộc, cuối, Dad, dẫn, dấu, dạy, dâytừ, dịch, diệt, dtuTV, dữ, dục, Dụng, Duy, Đà, Đại, Đang, Đánh, Đập, đất, ĐCMampN, đề, đếm, đến, đẹp, ĐH, đi, địa, điển, đieu, đình, Độ, đọc, đổi, đơn, động, ĐỘT, ĐỨA, được, đường, EP1, ep1ຊວຍວຽກພແມGiúp, ep1ສບກງກນຂາມພາສາລາວtieng, ep2Gia, ep2ໝາ, EP45, EP86, Gái, gặp, gây, ghép, , gia, giản, gianngàytháng, giao, giáp, giây, Giới, GIÙ, GỠ, Góc, gọi, haha, hai, hạn, hành, HÁT, hậu, Hay, hệ, Hiệp, HIỂU, Hmong, , Hoa, Hoàng, học, hỏi, hợp, hợptieng, HUẾ, hướng, huyện, Indonesia, iphone, kẹo, Khả, KHÁC, khái, Khám, Khắp, khẩu, khét, khi, Khiến, Khmer, Khoa, KHÔN, không, KÍCH, KIM, Kinh, , LẠC, Lái, làm, lãnh, Lào, Làohoc, Làoquot, Laos, Làotieng, LàoViệt, Làoຂະໜາດ, Làoຄອບຄວຂອງຂອຍ, Làoຖາແມນ, Làoນບມນບ, Làoບດສນທະນາກຽວກບການບອກທາງ, Làoວທໃຊວນນະຍດtieng, Làoຮາງກາຍຄນເຮາtieng, Làoເວລາ, lậu, , LỊCH, liệu, loại, lời, lớn, Lòng, lớp, Luckylife, LuckylifeLivekinh, lương, Lưu, , Mạc, Mại, Màn, mật, máy, mẹ, mekong, Mẹo, Mercedes, mẹtieng, miễn, Min, Mình, MLP, mọi, Móng, một, MTP, mua, Mười, Muống, MUSIC, năm, NamນກສກສາລາວໄປເຮດຫວຽດນາມຢຫວຽດນາມEp1เดกเสบเหวยดนาม, năng, nào, NDTP, nên, Nếu, ngắn, ngày, Nghề, Nghèo, ngheເວາລາວກວນໆ, nghĩa, nghiệm, Nghiệp, ngờ, Ngoại, ngôn, ngữ, ngữĐHQGHN, người, người31, nguy, nguyên, Nhà, Nhạc, nhận, nhanh, NHẬT, nhỉ, nhịp, nhớ, nhóm, nhộn, như, những, niệm, nói, NTN, NTTU, NTTUNgười, Nụ, núi, nước, NVT123, , Official, ông, phá, phải, Phạm, Phần, Phanh, phát, phí, Phim, Phong, Phoumphithut, phụ, phui, PHÚT, PLG, Pug, QUA, quần, Quốc, quotchạy, quotHùng, quotTiếng, quotXỏ, Quy, quyết, Rau, react, RSIIndicator, RUBIK, Rụng, sách, sai, Sấm, SamTai, sân, sang, sanh, sao, sau, seng, Sét, shine, Shopping, SIÊU, sinh, số, Sôi, SƠN, sống, special, store, studio, sứ, sung, tăc, tai, Tâm, Tân, Tập, , tên, tết, Thách, Thái, thậm, thân, tháng, thanh, Thầy, thể, thêm, thì, thiệu, thiquot, thoại, thời, Thông, Thủ, thuật, thực, thuốc, Thương, Thut, thủy, Tỉ, tịch, TIỀN, Tiếng, tiếp, tiêu, TÌM, tin, Tính, tínhtieng, TNTV, , Tốc, tôi, Tổng, Tony, TỌP, trái, Travel, trên, Tri, trình, TRÔI, trong, trực, trùm, Trung, Trường, Từ, tuần, TÙNG, tươi, tưởng, túy, tuyếncha, ULIS, , vài, vân, Vang, vật, vậy, về, Ven, , VIDEO, việc, viên, Vieng, việt, viet12, viethoc, việtLào, vietlearn, Việtthay, Vios, VLCO, VlogEP1, Vlogs, vóc, Với, VTV4, VỤ, vui, vùng, xác, xây, Xoay, xoquot, Xuân, xúc, xưng, yêu, ກະຮກຄເກາ, ການທກທາຍກນໃນພາສາຫວຽດນາມ, ການສກສາ, ການເອນຊສດຕາງໆ, ຄວາມລບຂອງຫວໃຈ, ຄຳສບແຕລະຂະແຫນງ, ຄຳເວາກຽວກບຄວາມຮກໃນພາສາຫວຽດນາມ, ຊຳບໜຳ, ດງາມ, ຕອນທ, ຕາຕະລາງຕວອກສອນຫວຽດHọc, ຖກຕອງທສດHọc, ນກສກສາລາວທຽວທະເລຫວຽດນາມ, ນກສດ, ບນປໃໝລາວ, ບອກທາງ, ປຂອງການຮຽນພາສາຫວຽດນາມ, ປະສບການ, ພາສາຫວຽດtieng, ພາສາຫວຽດtienglaotiengviet, ພເສດ, ລດຊະນດຕາງໆ, ວນນະຍດພາສາລາວ, ວຽງຈນເຊນເຕ, ສາຍໃຈລາວຫວຽດ, ຫວຂ, ອາລມ, ຮຽນຄາສບຜານບດຂາວ, ຮຽນຄຳສບກຽວກບພະຍາດໂຄວດ19, ຮຽນພານສາຫວຽດອງກດEp18, ຮຽນພາສາລາວ, ຮຽນພາສາຫວຽດ, ຮຽນພາສາຫວຽດນາມ, ເກອລ, ເຄອງນງຮມ, ເວລາວນເດອນປ, ແປຫວຽດ, ໃນພາສາລາວtiếng, ໃຫຄນຫວຽດຟງSipheng, ໃຫມທສດ,
Cách học tiếng Anh, phương pháp học đơn giản mà kết quả
Các vị thần trong thần thoại Hy Lạp
Tác giả

Hello, Yến Nhi tổng hợp các kiến thức chia sẻ các bạn. Nếu hay thì nhớ Share để ủng hộ Nhi nhén !!! Yêu cả nhà <3

Bình luận

Kiquy Pham

★ Các bạn ơi, sau khi xem xong video này thì hãy cầm bút lên vẽ ngay và lun nhá!
Đừng ngại post tác phẩm của bạn lên instagram và nhớ TAG @kiquy + HASHTAG #vevoikiquy và mình sẽ share lên story những bài ấn tượng để mọi người có thêm nhiều cảm hứng vẽ nha. ♥️

Trả lời

nhan ngoc hien

mỗi lần bí ý tưởng là t lại dùng Pinterest :))

Trả lời

viet fresh nong san

thanks chị vì nhờ chị mà em không còn bị bí ý tưởng nữa

Trả lời

Tui La Ai

Thường thường trong lớp em hay vẽ đam mỹ lắm
Sách e và mấy cuốn sách của mấy đứa ngồi kế bên em đều lấy vẽ đam mỹ á chị

Trả lời

Yummy Nguyễn

Cho em hỏi cái keo mà chị dán rồi tháo ra là gì vậy ạ???

Trả lời

Bùi Hồng

Quyển sổ mua ở đâu vậy

Trả lời

tuang dang

Wow giờ mới biết đó nghe🤣

Trả lời

Hiếu DsD jdhdhd

Mình thì tìm mấy tấm vẽ ngày xưa vẽ lại.Cách của bạn rất hay.

Trả lời

SuChan dayy

Đúng òi

Trả lời

Em bí mất độ N 🙂

Trả lời

Mỹ An TYT

em tưởng tượng thì không thành vấn đề , vấn đề ở đây là em vẽ xấu quá đi ,hu hu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Trả lời

NHẠT YOONMIN

Bổ ích thật ạ, cám ơn chị

Trả lời

Hà Nguyễn Thị

Chị mua mấy quyển dổ này ở đâu vậy ạ

Trả lời

cuong duong chi

6:38 giải quyết nỗi buồn 😀😀

Trả lời

Khánh Ngọc Nguyễn

Chị Kiquy: "Mình không chuyên vẽ phong cảnh đâu"
_Tranh chị Kiquy vẽ…..

Trả lời

Luan Nguyen

Ý tưỡng thì có nhìu nhưng lại k có khiếu :)))

Trả lời

Dũng vlog nhat

em cũng vẽ vậy mà xấu kinh khủng khiếp

Trả lời

SiL

Em không xé =).. Em để đó không hoàn thành thôi.. Lâu lâu lôi ra tô tiếp.. Chứ giấy màu nước mắc như gì ai nỡ xé 😅

Trả lời

2uỳnhChi

Hay quá chị ơi ❤️❤️❤️

Trả lời

Do doll là gì vậy,giống dolll búp bê hả chị 🥰 giống kiểu baby doll hả hihi

Trả lời

Như Huỳnh

Có ý tưởng nhưng vẽ ra thảm hoạ vẽ xấu

Trả lời

Sổ của chị là loại gì vậy ạ

Trả lời

Dung Nguyen

Chị vẽ đẹp quá à 😘😘😘

Trả lời

꧁MAI_NÈ꧂

Làm theo cách1 em thấy đau đầu luôn
Nghỉ mãi ko ra

Trả lời

Ngọc Ánh

Uiiii video này của chị đã cứu vãn những ngày nghỉ của emT^T
Yêuuu chịiii❤️❤️❤️❤️❤️

Trả lời

Tạ Hải

Đẹp quá à :3

Trả lời

c50 xyz

Cái e cần đây r, cảm ơn cj

Trả lời

Video hữu ích lắm ạ(。•̀ᴗ-)✧

Trả lời

Long FF11

Em cũng đoán mây hình gì

Trả lời

_Hiniko Chwan:D_

Chắc nên đổi tiêu đề thành "nên vẽ j khi bị bí ý tưởng
Ha 😉😉

Trả lời

Thảo Nè

Chị ơi em rất thích vẽ nhưng vẽ rất xấu hoặc k biết vẽ gì . Em muốn đầu tư mua các bộ màu về tập vẽ nhưng em sợ sẽ nản , chị tư vấn thêm cho em có động lực đi

Trả lời

Thao Vy Nguyen

Em củng muốn vẻ lắm nhưng em còn ko có 1 tờ giấy để vẻ , ngày nào em củng phải bức giấy tập hết =_= TT ^TT

Trả lời

duẩn phan

E thì nghĩ rất nhiều có khi là vô hạn nhưng chư chăc đã vẽ được

Trả lời

Linh Ngọc

Màu nước chị dùng là màu gì vậy ạ ?

Trả lời

huy đạt

Giấy chị vẽ là giấy gì vậy ạ. Mua bao nhiêu tiền vậy chị

Trả lời

Giang Lê

Có bn nào tự kỉ giống mik k vẽ xong ngồi tự khen trời s mik lại vẽ đep thế này mik tài năng thế kia

Trả lời

Ahi Hihi

Nhìn cái nào cũng đẹp làm tui mất niềm tin quá ♥️😩😩

Trả lời

Vinh Khúc VN

Em vẽ theo tưởng tượng từ 12 h đến 5h chiều lúc nào không hay luôn ạ, mà mới chỉ có một bức tranh :))

Trả lời

Phuong Le

Chị ơi nếu màu em để lâu cứng như đá thì làm gì cho đỡ chán

Trả lời

5yfg Tgd

Dòng giấy chị đang dùng là gì ý chị nhỉ !!! E cũng muốn có 1 cuốn như vậy

Trả lời

Từ khi xem video này, ME!! Không biết vẽ doodle nữa:))

Trả lời

Leave a Message

Registration isn't required.

Theme này Mượn từ Anh Tòng của LarTheme
Site Map Site Map