1
Lớp 1

Cộng đến 3, cộng đến 5, cộng đến 10, cộng đến 20, phép trừ, xem giờ, qui đổi đơn vị, hình khối.


» Tự học Toán tiếng Việt
» Tự học Toán tiếng Anh
 
2
Lớp 2

Phép cộng trừ có nhớ, phép nhân, phép chia, thời gian, đo lường.


» Tự học Toán tiếng Việt
» Tự học Toán tiếng Anh
 
3
Lớp 3

Phép nhân chia, tính đến 10000, hình học, thời gian, số La Mã, tiền tệ, giải Toán bằng sơ đồ.


» Tự học Toán tiếng Việt
» Tự học Toán tiếng Anh
 
4
Lớp 4

Hàng triệu, đơn vị khối lượng, trung bình cộng, số tự nhiên, vẽ sơ đồ, phân số, thời gian, tỉ lệ.


» Tự học Toán tiếng Việt
» Tự học Toán tiếng Anh
» Tự luyện thi
5
Lớp 5

Số tự nhiên, phân số, chuyển đổi đơn vị, số thập phân, phần trăm, thời gian, toán chuyển động.


» Tự học Toán tiếng Việt
» Tự học Toán tiếng Anh
» Tự luyện thi
6
Lớp 6

Số tự nhiên, đoạn thẳng, số nguyên, phân số, góc và tia.


» Tự học Toán tiếng Việt
» Tự luyện thi
 
7
Lớp 7

Số hữu tỉ, đường thẳng vuông góc và song song, hàm số và đồ thị, tam giác, biểu thức đại số, các đường trong tam giác.


» Tự học Toán tiếng Việt
» Tự luyện thi
 
8
Lớp 8

Nhân và chia đa thức, tứ giác, phân thức đại số, đa giác và diện tích, phương trình bậc nhất, tam giác đồng dạng, lăng trụ và tứ giác đều.


» Tự học Toán tiếng Việt
» Tự luyện thi
 
9
Lớp 9

Căn thức, hệ thức lượng, hàm số bậc nhất - bậc hai, đường tròn, phương trình bậc nhất hai ẩn, góc và đường tròn, hình nón, hình lăng trụ, hình cầu.


» Tự học Toán tiếng Việt
 
 
LIÊN HỆ - HỎI ĐÁP