Tin tức

Vai trò của Toán học trong cách mạng 4.0

Khi nói về cách mạng 4.0 thì công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, robot, ... xuất hiện liên tục và là những đại diện cho những thay đổi ấy. Những công nghệ ấy đang ngày càng thay đổi và định hình lại thế giới, biến đổi cuộc sống hàng ngày của con người. Tuy nhiên, những công nghệ đó đều có một mẫu số chung là Toán học.

Hãy nói về công nghệ thông tin. Đây chính là hệ quả trực quan nhất của việc ứng dụng Toán học vào đời sống. Mọi máy tính đều đang vận hành trên hệ nhị phân 0 - 1. Mọi sản phẩm như trí tuệ nhân tạo đều được xây dựng dựa trên các tính toán xác suất phức tạp. Mọi phần mềm đều được xử lý bởi một thuật Toán thông minh để mang đến ứng dụng như ý cho người dùng. Chúng ta có thể nói, sẽ không có công nghệ thông tin nếu không có Toán học.

Với công nghệ sinh học, ít người bình thường nào biết được ứng dụng Toán học như thế nào. Nhưng chính các ứng dụng về xác suất thống kê, tích phân và vi phân đang được sử dụng rất nhiều trong việc nghiên cứu hàng ngày. Sẽ chẳng thể tạo ra một loại thuốc hữu dụng nếu không có kết quả thống kê trên tập hợp đủ nhiều những bệnh nhân thử nghiệm.

Rồi đến robot, nỗi sợ hãi ám ảnh hàng tỉ người lao động, đang ngày một hoàn thiện hơn. Chúng cũng đang được vận hành thông qua các mô hình Toán học, các xử lý của chúng dựa trên các thuật Toán nhận dạng, trí thông minh nhân tạo, xử lý tình huống, ... Mọi logic mà robot đang sử dụng chính là dựa trên Toán học.

Nói tóm lại, Toán học là nền tảng để tạo nên mọi công nghệ ngày nay và sau này. Ý thức được vai trò và tầm quan trọng của Toán học trong cuộc sống, chúng ta sẽ thấy yêu mến môn học này hơn, đầu tư thời gian nhiều hơn. Một học sinh giỏi Toán chắc chắn sẽ không bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua kiếm tìm tri thức của nhân loại. Một học sinh yếu Toán sẽ gặp nhiều khó khăn khi cạnh tranh trong môi trường khốc liệt này, nơi mà công nghệ hay trí thông minh logic đang dần chiếm thế thượng phong.

20170426

Tilado

Back to Top