Tin tức

Cú pháp và ví dụ minh họa các phép toán phức tạp trong wolfram alpha.

CÚ PHÁP VÀ VÍ DỤ MINH HỌA CÁC PHÉP TÓN PHỨC TẠP TRONG WOLFRAM ALPHA.

1. Tìm GTLN, GTNN thỏa điều kiện

 Cú pháp tìm GTLN: Maximize f(x,y,z,…), điều kiện 1, điều kiện 2, …

Cú pháp tìm GTNN: Minimize f(x,y,z,…), điều kiện 1, điều kiện 2, …

 

 

 

2. Giải phương trình, hệ phương trình

 Cú pháp giải phương trình: Solve f(x,y,z,…)=0 hoặc đơn giản ghi f(x,y,z,..) = 0

Cú pháp giải hệ phương trình: Solve f(x,y,z,..)=0, g(x,z,y,…)=0 hoặc { f(x,y,z,…,) , g(x,y,z,…)}

 

 

 

3. Đơn giản và rút gọn biểu thức 

 Cú pháp : Simplify f(x,y,z,…)

 

 

4. Khai triển và thu gọn biểu thức 

 Cú pháp : expand f(x,y,z,…)

 

 

5. Phân tích nhân tử 

 Cú pháp : factor f(x,y,z,…)

 

 

6. Tìm số hạng tổng quát của dãy số

 Cú pháp: a(1)=a, a(2)=b, a(n+2)=c a(n+1) + d a(n)

Lưu ý ta không dùng dấu nhân mà chỉ viết cách ra nhé!

 

 

7. Vẽ đồ thị hàm số

 Cú pháp: Plot f(x), a<=x<=b

(Đồ thị f(x) trên đoạn [a,b])

 

 

8. Tính đạo hàm

 Cú pháp: d(f(x))/dx

 

 

9. Tính tích phân

 Cú pháp int_a^b f(x) dx

 

 

10. Lập bảng giá trị hàm số (dãy số)

 Cú pháp giá trị trong đoạn [a,b] : Table[f(x), {x,a,b}]

Cú pháp chỉ lấy giá trị phần tử a, b : Table[f(x), {x,{a,b}}]

 

 

 

11. Tính tổng

 Cú pháp : sum_(k=a)^b (f(k))

 

 

 

 

 

Wolfram Alpha là một máy trả lời do Wolfram Research phát triển. Đây là một dịch vụ trực tuyến có nhiệm vụ trả lời các câu hỏi nhập vào trực tiếp bằng cách tính toán câu trả lời từ các dữ liệu có cấu trúc, chứ không chỉ cung cấp một danh sách các tài liệu hoặc trang có web có thể chứa câu trả lời như cách Google thường làm. Website này được Stephen Wolfram công bố vào tháng 3 năm 2009, và được phát hành cho công chúng ngày 15 tháng 5 năm 2009. Wolfram có thể trả lời bạn rất nhiều câu hỏi ở tất cả lĩnh vực Toán học, Hóa học, Vật lý, Địa lý, Lịch sử,… Quá tuyệt khi vừa gửi 1 bài tập thì bạn đã có ngay kết quả đưa vào bài viết, hoặc để kiểm tra lại kết quả của mình.


Back to Top