TILADO DÀNH CHO AI? GIÁO VIÊN, PHỤ HUYNH & HỌC SINH

Giáo viên tiết kiệm thời gian soạn thảo, in ấn các phiếu bài tập & đề kiểm tra bằng cách sử dụng công cụ thông minh và ngân hàng dữ liệu của Tilado/cá nhân/cộng đồng giáo viên.

Phụ huynh giao bài tập/đề kiểm tra/đề thi, theo dõi quá trình học tập của học sinh

Học sinh (lớp 1 - lớp 12) tự học Toán theo chương trình của Bộ GDĐT, STEM theo chương trình Quốc Tế, luyện đề kiểm tra (thời lượng: 15p, 45p, 90p), tham gia thi, lựa chọn học liệu phù hợp, hỏi đáp bài tập...

Tilado được tạo ra như thế nào?

Back to Top