Tin tức/Hoạt động

 • Thuật Toán - Học Toán

  22 /T6

  Trong cuộc sống và trong công việc, chúng ta hay gặp phải những tình huống lạ, những tình huống mà chúng ta mới gặp lần đầu, chưa biết trước cách giải quyết. Những tình huống đó gây khó khăn cho chúng ta, đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ về những vấn đề lạ. Nhưng đồng thời đó cũng chính là cơ hội cho chúng ta vươn lên và khám phá được những cái mới, còn những công việc lặp đi lặp lại đã có máy móc dần dần làm thay cho con người.


 • Toán học thế kỷ 21 - Mô hình có gì mới?

  22 /T6

  Trong thời đại mới, với các điều kiện mới về công nghê, tổ chức và con người, hệ thống giáo dục có thể được thay đổi và cần được thay đổi sao cho tối ưu hóa hơn việc đào tạo con người, và giải quyết được những điểm bất cập của hệ thống giáo dục trước.


 • Toán ứng dụng phải có Toán lý thuyết

  11 /T6

  Không có ranh giới thực sự giữa Toán lý thuyết và Toán ứng dụng. Bởi vì, cái hôm nay ta tưởng rất lý thuyết thì ngày mai lại có thể rất ứng dụng. Những nước mà kinh tế phát triển nhất, ứng dụng Toán giỏi nhất cũng chính là những nước mà Toán lý thuyết phát triển nhất.


 • Rèn tư duy biện chứng trong dạy - học Toán

  11 /T6

  Giáo viên thường tìm các biện pháp rèn luyện tư duy cho học sinh thông qua các hoạt động dạy học Toán như tư duy sáng tạo, tư duy thuật giải, tư duy hàm, … mà ít quan tâm đến việc rèn luyện tư duy biện chứng.


 • Đọc sách thế nào?

  11 /T6

  Thời bao cấp ngày xưa, chỉ có hai kỹ năng là Toán và Văn được coi trọng. Sau này, người ta thường cho thế là học lệch. Thực ra, giáo dục Việt Nam tuy nhồi sọ, nhưng rất nghèo nàn kiến thức mà chỉ mới dừng ở mức rèn luyện kỹ năng. Nếu nói về kỹ năng thì con người ta chỉ cần kỹ năng phân tích (Toán) và Đọc, Viết, Nói (Văn). Tiếc thay, dạy toán ở Việt Nam chưa cho phép rèn được cho lớp trẻ năng lực phân tích hiện đại vì thiếu thực tế. 


Back to Top